Powitanie

Witaj na Swojej nowej stronie.

Gwiazdka 2022/2023

Gwiazdka 2022/2023

      W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2023 żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile w pokoju i wzajemnej bliskości. Serdeczne życzenia: Zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów dla Działkowców i ich rodzin życzy Zarząd ROD Tulipan. A choinka??? Co prawda pod śniegiem, ale Nasza, Nasza i Nasza Własna.

Droga

Droga

W końcu mamy prawdziwy dojazd i dojście do Świetlicy i Biura Ogrodu. Całość inwestycji finansuje Miasto Zabrze. W załączeniu link go galerii zdjęć.

 

https://photos.app.goo.gl/pSbuLE5wfNHKUAZQ9

 

Zamknięcie wody

 O G Ł O S Z E N I E

 

      W dniu 15-10-2022 nastąpi zamknięcie wody dostarczanej na działki. Stany liczników wody na działkach można podawać za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu, lub SMS

Podawać stan licznika wody!!!!

tele. sekretarz 511-937-466

e-mail: tulipan.delegaturazabrze@gmail.com

 

Wpłaty na konto:

90 1750 0012 0000 0000 3272 6186

SPRZEDAM DZIAŁKĘ

Kupię ,sprzedam..

 

SPRZEDAM DZIAŁKĘ


DZIAŁKA nr  043   tele. 515-156-605 

DZIAŁKA nr  128   tele. 500-169-845 

DZIAŁKA nr   63    tele.502-534-986, 507- 607-145

DZIAŁKA nr   75   tele. 668-030-527

DZIAŁKA nr      tele. 

Dożynki 2022

Zainicjowane wiele lat temu przez ROD Tulipan obchody Dożynek Helenkowskich po dwóch latach przerwy ponownie odżyły.  W dniu 27 sierpnia 2022 roku zostały przeprowadzone wspólnie z Radą Dzielnicy Helenka, Parafią NMP MK w Zabrzu Helence, SP 30, SP 33. Przygotowano bardzo wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i powodzeniem. Między innymi, występy artystyczne wykonaniu najmłodszych, pokaz tresury „psa sportowego”, możliwość przejazdu na koniu, możliwość obejrzenia „wozów bojowych” Straży Pożarnej.  W czasie Dożynek zostały wręczone podziękowania dla osób i instytucji pomagających ogrodowi, Dyplomy dla Przyjaciół  ROD Tulipan, otrzymali: Prezydent Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Olichwer, Radna Sejmiku Śląskiego Pani Alina Nowak, Radni Miasta Zabrze,  Radni Dzielnicy Helenka, Parafia NMP MK na Helence, W-ce Prezes OK Śląskiego PZD Pan Leszek Bucki, Przedstawiciele Społeczności SP 30 i 33. Dożynki są połączone z Dniem Działkowca, dwa w jednym, dlatego też w asyście Pocztu Sztandarowego i towarzystwie zaproszonych Gości zostało wręczone wiele nagród i Dyplomów dla Najlepszych Ogrodników Najlepszego Ogrodu. Ostatnim punktem spotkania dożynkowego był smaczny kawałek ciasta spożywany w towarzystwie przyjemnej muzyki i zabawa do późnych godzin wieczornych. W dniu 28 sierpnia w tutejszym kościele odbyła się Masza dziękczynna za otrzymane plony, w której uczestniczyło wielu działkowców wraz z Pocztem Sztandarowym. Ling do Galerii zdjęć https://photos.app.goo.gl/KvJobnVsoZZFwUvM8 , wystarczy kliknąć i już oglądamy.

Zaproszenie

Zarząd ROD Tulipan w imieniu swoim i wszystkich działkowców, w imieniu współorganizarowrów zaprasza na uroczustości dożynkowe w dniu 27 sierpnia 2022 roku na terenie ROD. tj  Zabrze ul. Niepokólczyckiego 70.

Głownym Patronatem jest Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik.

Przwidziano liczne atrakcje dla wyróżnionych i odwiedzających.

Szczegóły na Plakatach.

Konkurs ofert

 

Konkurs  ofert


Zarząd ROD Tulipan usytuowanego w Zabrzu przy ul. Niepokólczyckiego 70 na podstawie przepisów Uchwały nr 14/III/2015 KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD

Ogłasza konkurs ofert

W celu udzielenia zamówienia na wykonanie zadania:

Budowa drogi wewnętrznej na terenie ROD Tulipan.

Zadanie finansowane jest z dotacji udzielonej Ogrodowi przez Urząd Marszałkowski Województwa śląskiego.

Ze szczegółowymi warunkami inwestycji, regulaminem wyboru wykonawcy, oraz innymi materiałami informacyjnymi w przedmiocie konkursu zainteresowani mogą się zapoznać w Biurze Ogrodu w każdą sobotę w godz. 9:00 do 13:00 (telefon 509–383–642). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs ofert” do dnia 06.09.2022 adres do korespondencji:

Trzcieliński Stanisław Zabrze 41-813, ul. Baczyńskiego 3A/15.

Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru wykonawcy i bez podania przyczyn.

 

 

KONCEPCJA – Budowa drogi wewnętrznej od bramy wjazdowej do domu działkowca.

 

Lp.

opis robót

 

Ilość

1.

Korytowanie mechaniczne na głębokość 30 cm wraz z profilowaniem terenu

 

 

1.1

Koryta wykonane mechanicznie głębokość 30 cm w gruncie kategorii II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

M2

183,00

2

Warstwa mrozoochronna i filtracyjna z piasku grubości 30 cm

 

 

2.1

Warstwa mrozoochronna z piasku grubości 30 cm

M2

183,00

3

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-31,5mm,  grubość 25

 

 

3.1

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm

M2

183,00

4

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

 

 

4.1

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

M2

183,00

5

Ustawieni obrzeży betonowych o wymiarach 33x8 cm na ławie betonowej C/12/15

 

 

5.1

Ława na pod obrzeżem --  betonowa z oporem

M3

6,10

5.2

Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

122,00

6

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 22 na ławie betonowej C12/15

 

 

6.1

Ława pod krawężnik -- betonowa z oporem

M3

023

6.2

Krawężniki betonowe najazdowe 15 x 22 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

3,00

 

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
22,878 unikalne wizyty