Zamknięcie wody

 O G Ł O S Z E N I E

 

      W dniu 15-10-2022 nastąpi zamknięcie wody dostarczanej na działki. Stany liczników wody na działkach można podawać za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu, lub SMS

Podawać stan licznika wody!!!!

tele. sekretarz 511-937-466

e-mail: tulipan.delegaturazabrze@gmail.com

 

Wpłaty na konto:

90 1750 0012 0000 0000 3272 6186

Dożynki 2022

Zainicjowane wiele lat temu przez ROD Tulipan obchody Dożynek Helenkowskich po dwóch latach przerwy ponownie odżyły.  W dniu 27 sierpnia 2022 roku zostały przeprowadzone wspólnie z Radą Dzielnicy Helenka, Parafią NMP MK w Zabrzu Helence, SP 30, SP 33. Przygotowano bardzo wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i powodzeniem. Między innymi, występy artystyczne wykonaniu najmłodszych, pokaz tresury „psa sportowego”, możliwość przejazdu na koniu, możliwość obejrzenia „wozów bojowych” Straży Pożarnej.  W czasie Dożynek zostały wręczone podziękowania dla osób i instytucji pomagających ogrodowi, Dyplomy dla Przyjaciół  ROD Tulipan, otrzymali: Prezydent Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Olichwer, Radna Sejmiku Śląskiego Pani Alina Nowak, Radni Miasta Zabrze,  Radni Dzielnicy Helenka, Parafia NMP MK na Helence, W-ce Prezes OK Śląskiego PZD Pan Leszek Bucki, Przedstawiciele Społeczności SP 30 i 33. Dożynki są połączone z Dniem Działkowca, dwa w jednym, dlatego też w asyście Pocztu Sztandarowego i towarzystwie zaproszonych Gości zostało wręczone wiele nagród i Dyplomów dla Najlepszych Ogrodników Najlepszego Ogrodu. Ostatnim punktem spotkania dożynkowego był smaczny kawałek ciasta spożywany w towarzystwie przyjemnej muzyki i zabawa do późnych godzin wieczornych. W dniu 28 sierpnia w tutejszym kościele odbyła się Masza dziękczynna za otrzymane plony, w której uczestniczyło wielu działkowców wraz z Pocztem Sztandarowym. Ling do Galerii zdjęć https://photos.app.goo.gl/KvJobnVsoZZFwUvM8 , wystarczy kliknąć i już oglądamy.

Zaproszenie

Zarząd ROD Tulipan w imieniu swoim i wszystkich działkowców, w imieniu współorganizarowrów zaprasza na uroczustości dożynkowe w dniu 27 sierpnia 2022 roku na terenie ROD. tj  Zabrze ul. Niepokólczyckiego 70.

Głownym Patronatem jest Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik.

Przwidziano liczne atrakcje dla wyróżnionych i odwiedzających.

Szczegóły na Plakatach.

Konkurs ofert

 

Konkurs  ofert


Zarząd ROD Tulipan usytuowanego w Zabrzu przy ul. Niepokólczyckiego 70 na podstawie przepisów Uchwały nr 14/III/2015 KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD

Ogłasza konkurs ofert

W celu udzielenia zamówienia na wykonanie zadania:

Budowa drogi wewnętrznej na terenie ROD Tulipan.

Zadanie finansowane jest z dotacji udzielonej Ogrodowi przez Urząd Marszałkowski Województwa śląskiego.

Ze szczegółowymi warunkami inwestycji, regulaminem wyboru wykonawcy, oraz innymi materiałami informacyjnymi w przedmiocie konkursu zainteresowani mogą się zapoznać w Biurze Ogrodu w każdą sobotę w godz. 9:00 do 13:00 (telefon 509–383–642). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs ofert” do dnia 06.09.2022 adres do korespondencji:

Trzcieliński Stanisław Zabrze 41-813, ul. Baczyńskiego 3A/15.

Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru wykonawcy i bez podania przyczyn.

 

 

KONCEPCJA – Budowa drogi wewnętrznej od bramy wjazdowej do domu działkowca.

 

Lp.

opis robót

 

Ilość

1.

Korytowanie mechaniczne na głębokość 30 cm wraz z profilowaniem terenu

 

 

1.1

Koryta wykonane mechanicznie głębokość 30 cm w gruncie kategorii II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

M2

183,00

2

Warstwa mrozoochronna i filtracyjna z piasku grubości 30 cm

 

 

2.1

Warstwa mrozoochronna z piasku grubości 30 cm

M2

183,00

3

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-31,5mm,  grubość 25

 

 

3.1

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm

M2

183,00

4

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

 

 

4.1

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

M2

183,00

5

Ustawieni obrzeży betonowych o wymiarach 33x8 cm na ławie betonowej C/12/15

 

 

5.1

Ława na pod obrzeżem --  betonowa z oporem

M3

6,10

5.2

Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

122,00

6

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 22 na ławie betonowej C12/15

 

 

6.1

Ława pod krawężnik -- betonowa z oporem

M3

023

6.2

Krawężniki betonowe najazdowe 15 x 22 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

3,00

 

 

 

 

Przetarg fotowoltaika

TUL PAN

Rodzinny Ogród Działkowy

PZD stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "TULIPAN" Zabrze 41-813 ul.Kruczkowskiego 70 NIP:648-23-16-123

Prezes - Stanisław Trzcieliński, tel. kontakt. 509 383 642

Zabrze 08.07.2022

ZAPROSZENIE;

Do złożenia oferty na wykonanie zadania

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,08 Wp na dachu płaskim. Wielkość mocy przyłączeniowej wynosi 40kW,wielkość zabezpieczenia 631-.

Miejsce wykonania; Zabrze 41-813 ul. Niepokólczyckiego 70

W ofercie należy podać ceny netto plus VAT

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu miasta Zabrze Przy wyborze wykonawcy brane będą pod uwagę następujące kryteria; -cena

-referencje

-termin wykonania zadania

- warunki gwarancji i rękojmi

Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, regulaminem przeprowadzania konkursu, wzorem umowy, formularzem ofertowym" zainteresowani mogą się zapoznać w Biurze Ogrodu w dniach urzędowania [środa 15-18, sobota 9-13]

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem" Konkurs ofert" Do dnia 28.07.2022 na adres do korespondencji;

Trzcieliński Stanisław Zabrze 41-813 ul.Baczynskiego 3 a/15.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyn.

 

 

 

Festyn Parafialny

Witam.

Po dwuletniej przerwie w dniu 05-06-2022 roku odbył się Parafialny Festyn z okazji powołania Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Zabrzu dzielnicy Helenka na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Tulipan. Nasze spotkanie zaszczycili zaproszeni goście, Pani Prezydent miasta Zabrza P. Bożena Dziuba, poseł na sejm Tomasz Olichwer, Radna Sejmiku Marszałkowskiego P. Alina Nowak, radni miasta Zabrza, przedstawiciele Rady Dzielnicy Helenka i wielu innych gości.

Szczególne podziękowania należą się lokalnej społeczności, która bardzo licznie przybyła na festyn, aby wesprzeć szczytny cel parafii, remont dzwonnicy kościoła, aby po prostu dobrze się zabawić. Występy zaproszonych artystów pięknie bawiły mieszkańców Helenki i nie tylko, odwiedzili Nas także mieszkańcy Gliwic, Bytomia i innych. Stworzona galeria zdjęć doskonale pokazuje i oddaje atmosferę dobrej zabawy. Wystarczy załączony link otworzyć w nowej karcie, aby podziwiać samych siebie.  https://photos.app.goo.gl/twbH11boL2Cv5g4r7

Pozdrawiam.

Walne Zebranie 2022

     W dniu 30 kwietnia 2022 roku, w Sali Konferencyjnej Kościoła NMP MK w Zabrzu, ul. Jordana 84. „Dolny Kościół” Wejście od strony Carrefoura w  II-gim  terminie o godz. 1030 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. 

Walne zebranie zatwierdziło działanie Zarządu w roku 2021 i dało zgodę do dalszej pracy i realizacji przedstawionych planów na bieżący 2022 rok.                                                      

Uchwaliło stawki na rok 2022 w wysokościach:

Koszty funkcjonowania i zarządu 70gr od metra                                                                                                             Opłata wodna 11 złotych                                                                                                                                                       Opłata energetyczna 19 złotych                                                                                                                                          Opłata inwestycyjna 50 złotych z przeznaczeniem na wymianę instalacji wodnej ROD                                          Opłata na wywóz odpadów komunalnych  2000 złotych. 

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli - w przypadku niewłaściwego segregowania odpadów komunalnych opłaty za wywóz zgodnie z informacją miasta zostaną zwiększone
Dodatkowo Zarząd informuje:
- Opłata członkowska wynosi 6.00 zł.
- Opłata za wykorzystaną wodę 6,61 zł. za 1 m³
- Opłata za wykorzystany prąd 0,60 zł. za 1 kw, ale tylko do lipca 2022 r. W lipcu kończy się trzyletnia umowa o dostarczanie prądu przez TAURON, w chwili obecnej nie znamy nowych prognoz.
Obowiązuje uchwała nr 10/2015 w sprawie opłaty za brak wodomierza o ustalonej klasie metrologicznej (antymagnetyczny o przepustowości 1m³ - równowartość 20m³wody za dany rok kalendarzowy).                                                                                                                                               Dla przypomnienia podajemy nr konta bankowego 90 1750 0012 0000 0000 3272 6186          Przypominamy, każdy działkowiec ma obowiązek posiadania kompostownika na swej działce.

Wygenerowano w sekund: 0.00
41,441 unikalne wizyty