Ogłoszenie

Jat tak można?

Kto za to zapłaci?

Dopowiedź jest prosta - DZIAŁKOWCY !!!!!

Kontener BIO nie jest składnkcą dzrzew i gałęzi.

 

Obrazy: whatsapp_image_2022-03-06_at_084255b.jpeg

Ogłoszenie

Uwzględniając sugestię działkowców i sytuacją epidemiczną kraju PONOWNIE prosimy o wpłatę  zaliczki w poczet opłat ogrodowych w kwocie 350 złotych na konto ogrodu. Wpłaty dokonujemy na numer konta: 90 1750 0012 0000 0000 3272 6186. Ten sam co wcześniej.

Jedocześnie informuję, że w pierwszą sobotę kwietnia, tj. w dniu 02-04-2022r. dokonujemy napełnienia instalacji wodnej. Do tego czasu należy dokonać wymiany liczników wody zainstalowanych na działkach, kontroli stanu instalacji wodnej, uzupełnienia braków. Lista braków i wymiany liczników na tablicy ogłoszeń.

Koty

Koty

Z inicjatywy ROD Tulipan, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Działkowcami i  we współpracy z Szkołą Podstawową Nr 30 i 33 powstała „Kocia Wioska”. Dzieci i uczniowie, społecznie i charytatywnie budowały domki dla kotów, budki dla ptaków i nietoperzy, angażowały się w ochronę zwierząt, uczyły się przyrody i dbania o nią i o zwierzęta, które do niej należą. Wkładały swe uczucia i zaangażowanie w dbaniu o środowisko, udowodniły, że potrafią myśleć.     Niestety znalazł się „myślący inaczej”, ustawicznie niszczy dorobek dzieci, niszczy ich pracę i trud. Pewnie myśli, że Go nie znajdziemy, ale się bardzo myli. Już ramię sprawiedliwości zostało uruchomione. Zwracamy się z prośbą o pomoc w ochronie „pracy i dorobku dzieci”. Ktoś zniszczył kilka desek, ale przede wszystkim zniszczył marzenia dzieci i ich patrzenie na świat. Prosimy osoby spacerujące po naszym ogrodzie, a widzące wandalizm o zgłaszanie do Zarządu wszelkich uwag. „Wdzięczność” dzieci będzie nie oceniona. Ktoś powiedział „dobro wraca podwójnie” a „zło” prędzej czy później upomni się o swoją zapłatę.

Pozdrawiam Zarząd.

Gwiazdka 2021

Gwiazdka 2021

Gwiazdka 2021/2022 rok

    Z okazji zbliżajacych się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2022 zarząd ROD Tulipan składa wszystkim użytkownikom działek i ich rodziną moc serdecznych życzeń, zdrowia i pomyśloności, spełnienia marzeń, tych dużych i tych malutkich. Życzymy dużo słońca i dużo deszczu, tak, aby korzystanie z łona natury było zawsze miłe i przyjemne, a natura odpłaciła wszystkim wysokim urodzajem. Życzymy wytrwałości w pokonywaniu ustawicznych trudności, tych małych i tych dużych, oby koronawirus mijał bokiem Helenkę i jej okolice.

Dożynki 2021

     Tradycyjnie rokrocznie w miesiącu sierpniu na terenie dzielnicy Helenka odbywały się huczne im­prezy; Dożynki Helenkowskie i Dni Działkowca organizowane wspólnie przez ROD Tulipan i jego przyjaciół. Ponownie w tym roku z powodu pandemii impreza skromna. Spotkanie odbyło się w dniu 02-10-2021 roku w Sali konferencyjnej Kościoła NMP na Helence (dzielnica Zabrza).

Na spotkanie przybyli zaproszeni działkowcy, którym władze naszego Stowarzyszenia PZD i Prezydent miasta Zabrze nadali różnorodne odznaczenia i dyplomy. Na spotkanie przybyli zaproszeni znamienici goście:  Gospodarz Miasta -  Pani vice Prezydent Katarzyna Dzióba, zaproszony poseł na Sejm RP – Tomasz Olichwer nie przybył z uwagi na obrady Sejmu, Członka Krajowej Rady PZD – prezentował Piotr Witkowski, Radny Rady Miasta Zabrze Grzegorz Olejniczak, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 – prezentowała Pani Małgorzata Man, zaprzyjaźnioną Spółdzielnię Mieszkaniową prezentował Pan Marek Pawlik.

Wszyscy wymienieni to przyjaciele ROD Tulipan; interesują się sprawami Ogrodu, a kiedy Ogród w potrzebie zawsze może na nich liczyć. Spotkanie odbyło się z zastosowaniem zalecanych przez Ministra Zdrowia środków bezpieczeństwa o czym wspomniał na początku spotkania Prezes ROD Tulipan Stanisław Trzcieliński.

W pierwszej części spotkania obecni spożyli przygotowaną przez Panią Zosię pyszną golonkę przy śląskiej muzyce zespołu Pana Mietka.

W kolejnej części spotkania głos zabrał prezes Ogrodu; W imieniu Zarządu ROD Tulipan przywitał najlepszych działkowców Ogrodu i podziękował za codzienny, rzetelny trud i  zaangażowanie w pracach na rzecz ogrodu.

Przywitał wszystkich znamienitych gości, a Pani v-ce Prezydent Miasta tradycyjnie już wręczyła piękny kosz ogrodowych kwiatów. Następnie głos zabrała Pani v-ce Prezydent, podziękowała za trud, czas i pasję wkładaną w pielęgnację ogrodów. Podziękowała za odpowiedzialność i zaangażowanie dział­kowców, które przyczyniają się do umacniania pozycji Zabrza jako miasta przyjaznego mieszkań­com. Pogratulowała wspaniałych plonów i cudownej atmosfery jaką tworzą działkowcy  Ogrodu. Życzyła wielu kolejnych sukcesów a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 Następnie głos zabrał Radny Rady Miasta Zabrze Grzegorz Olejniczak. Pogratulował sukcesów. Stwierdził, iż rodzinne ogrody działkowe stanowią in­tegralną część miasta, od lat służą jako miejsce rekreacji i wypoczynku zabrzańskich rodzin, miej­sce integracji osób starszych i młodszych, działkowców i mieszkańców miasta Zabrza. Przyznał się, że też jest użytkownikiem działki w ROD Tulipan. Życzył dal­szych ciekawych inicjatyw oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W kolejnej części w asyście Pocztu Sztandarowego i towarzystwie zaproszonych zostały wręczone odznaczenia i dyplomy najlepszym działkowcom.

Ostatni punkt spotkania to smaczny kawałek ciasta spożywany w towarzystwie przyjemnej muzyki zespołu Pana Mietka.     

Poniższy link otwiera galerię zdjęć ze spotkania, https://photos.app.goo.gl/b2j6L277S5ZCojG56

Dożynki 2021 w naszym kościele.

Dożynki 2021 w naszym kościele.

Jak co roku na zakończenie sezonu 2021 w naszym kościele odbyła się uroczysta dożynkowa Msza Święta .

Dziekujemy wszystkim darczyńcom plonów dostarczonych na tegoroczne dożynki.

Zapraszamy do galerii zdjęc.

 

 

 

Walne Zebranie

W dniu 17 lipca 2021 roku, w  II  terminie o godz. 1030 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w tym roku na wolnym powietrzu, w siedzibie Zarządu  ROD Tulipan w Zabrzu, ul. Niepokólczyckiego 70, AMFITEATR.

 

Walne zebranie zatwierdziło działanie Zarządu w roku 2020 i dało zgodę do dalszej pracy i realizacji przedstawionych planów.

Uchwaliło stawki na rok 2021 w wysokościach:

Koszty funkcjonowania i zarządu 70gr od metra

Opłata wodna 14 złotych

Opłata energetyczna 11 złotych

Opłata inwestycyjna 50 złotych z przeznaczeniem na wymianę instalacji wodnej ROD

Opłata na wywóz odpadów komunalnych  180 złotych

 

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli - w przypadku niewłaściwego segregowania odpadów komunalnych opłaty za wywóz zgodnie z informacją miasta zostaną zwiększone
Dodatkowo Zarząd informuje:
- Opłata członkowska wynosi 6.00 zł.
- Opłata za wykorzystaną wodę 6,61 zł. za 1 m³
- Opłata za wykorzystany prąd 0,60 zł. za 1 kw
Obowiązuje uchwała nr 10/2015 w sprawie opłaty za brak wodomierza o ustalonej klasie metrologicznej{antymagnetyczny o przepustowości 1m³ - równowartość 20m³wody za dany rok kalendarzowy}

Dla przypomnienia podajemy nr konta bankowego 90 1750 0012 0000 0000 3272 6186

Przypominamy, każdy działkowiec ma oboiązek posaidania kompostownika na swej działece.

Wygenerowano w sekund: 0.01
41,409 unikalne wizyty