Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

        Z uwagi na panującą pandemię i konieczność ograniczenia kontaktów społecznych biuro Zarządu ROD Tulipan będzie czynne tylko w soboty od godz. 9:00 do godz. 12:00.     

Nasze odpady komunalne

Szanowne Działkowiczki i Działkowicze jak co roku zaczyna się sezon intensywnych prac na działce a co z tym związane i porządki, czyszczenie altan i działki z zbędnych różnych "rupieci". Przycinanie drzew i krzewów, a potem niestety wszystko to trafia do kontenerów . Prosimy o przemyślaną gospodarkę odpadami gdyż jest to związane z znacznymi kosztami wywozu tychże śmieci.(44091zł w roku 2020) Są to nasze wspólne pieniądze które można by przeznaczyć na lepsze zagospodarowanie naszych wspólnych działek.(np. więcej oświetlenia na alejkach,zwiększony monitoring terenu działek i konserwację infrastruktury działkowej )
Za zrozumienie problemu Zarząd ROD "Tulipan" z góry dziękuje.
Poniżej ceny za wywóz jednego kontenera.


Walne Zebranie, Opłaty ogrodowe

Ogłoszenie

W oparciu o wytyczne Krajowej Rady PZD, podejmowanych uchwał, Statut PZD i Regulamin ROD, w trosce o Nasze wspólne zdrowie, Zarządzenia Ministra Zdrowia Zarząd ROD Tulipan informuje:

1.  Termin przeprowadzenia Walnych Zebrań został odroczony do końca sierpnia 2021 roku z możliwością kolejnego odroczenia.

2.  Po raz kolejny opłaty za użytkowanie działek można dokonywać zaliczkowo, tym razem Wszyscy płacimy po 300 zł, rozliczeń indywidualnych dokonamy w  terminie późniejszym.

3.  Wszyscy wpłacamy na te same konto co w ubiegłym roku,

  90 1750 0012 0000 0000 3272 6186.

W sprawie wjazdów na teren rodzinnych ogrodów działkowych

UCHWAŁA NR 29/2011
Zarządu ROD "TULIPAN"
W Zabrzu z dnia 28.07.201

W sprawie wjazdów na teren rodzinnych ogrodów działkowych

Na podstawie przepisów § 54 Statutu PZD i § 134 Regulaminu ROD Zarząd na posiedzeniu w dniu 28.07.2011 postanowił :

Zarząd ustalił SOBOTY [ od godziny 9,00 do 13,00 ] każdego tygodnia jako terminy wjazdów na teren ROD TULIPAN w warunkach przepisów §. 134 i 135 Regulaminu ROD.
Wjazd dla osób o wyznaniu religijnym zabraniającym pracy w SOBOTY Zarząd ustalił ŚRODY [od godziny16, 00 do 18,00] każdego tygodnia jako terminy wjazdów na teren ROD TULIPAN w warunkach przepisów § 134 i 135 Regulaminu ROD. Każdy wniosek o wjazd na teren ROD rozpatrywany jest indywidualnie z uwzględnieniem gabarytów przewożonego materiału, trasy przejazdu, panujących warunków atmosferycznych, orzeczenia o niepełnosprawności wydanego w trybie i na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 27.08.1997 rok o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych itp.
Dodatkowo wniosek o wjazd na teren ogrodu powinien być zgłoszony w Zarządzie Ogrodu lub (Gospodarzowi Ogrodu) z co najmniej dobowym wyprzedzeniem.

8 MARZEC DZIEŃ KOBIET

8 MARZEC DZIEŃ KOBIET

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i samych pięknych dni w życiu.
Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się doceniane.

Zarząd ROD "TULIPAN"

Zima 2021

Zima 2021

Piękna zima zawitała na nasze działki.

Gwiazdka 2020

Gwiazdka 2020

Gwiazdka 2020 rok

    Z okazji zbliżajacych się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021 zarząd ROD Tulipan składa wszystkim użytkownikom działek i ich rodziną moc serdecznych życzeń, zdrowia i pomyśloności, spełnienia marzeń, tych dużych i tych malutkich. Życzymy dużo słońca i dużo deszczu, tak, aby korzystanie z łona natury było zawsze miłe i przyjemne, a natura odpłaciła wszystkim wysokim urodzajem.

 


 

Wygenerowano w sekund: 0.01
48,629 unikalne wizyty