Dożynki 2023

Dożynki 2023

 

W dniu 26 sierpnia 2023 roku zostały przeprowadzone Dożynki Helenkowskie wspólnie z Radą Dzielnicy Zabrze - Helenka. Na uroczyste spotkanie przybyli liczni goście, V-ce Prezydent Pani Katarzna Dzióba, Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Olichwer warz z żoną, Radna Sejmiku Śląskiego Pani Alina Nowak, Radni Miasta Zabrze,  Radni Dzielnicy Helenka, Proboszcz Parafii NMP MK w Zabrzu -  Helence, Przedstawiciele Społeczności SP 30 i 33. Zaproszeni goście podziękowali całej społeczności działkowej, docenili trud pielęgnacji i uprawy działek, na ręce prezesa złożyli życzenia dla wszystkich szanownych  działkowców. Przygotowano bardzo wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i powodzeniem. Między innymi, występy artystyczne w wykonaniu najmłodszych, SP 30, pokaz tresury „psa sportowego”, możliwość przejażdżki na koniu, możliwość obejrzenia „wozu bojowego” Straży Pożarnej. W czasie Dożynek zostały wręczone podziękowania dla osób i instytucji pomagających ogrodowi. Dożynki są połączone z Dniem Działkowca, w asyście Pocztu Sztandarowego i towarzystwie zaproszonych Gości zostało wręczone wiele nagród i Dyplomów dla Najlepszych Działkowców Naszego Ogrodu. Ostatnim punktem spotkania dożynkowego była zabawa do późnych godzin wieczornych. W dniu 27 sierpnia w tutejszym kościele odbyła się Masza dziękczynna za otrzymane plony, w której uczestniczyło wielu działkowców wraz z Pocztem Sztandarowym. Ling do Galerii,  https://photos.app.goo.gl/4wb8Z8VKk3nXBY8s5 wystarczy kliknąć i już oglądamy.

Brama Główna

Ogłoszenie

Otwarcie Bramy Głównej

 

Nie wolno wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na teren ROD chyba, że zgodę wyrazi walne zebranie .

 

Od tej zasady są dwa wyjątki:

1 - wjazd pojazdów dowożących do działki nawozy, materiały budowlane, itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD (§69 regulaminu ROD),

2 - wjazd na teren ROD osób niepełnosprawnych ruchowo z orzeczeniem lekarskim i pojazdów dowożących te osoby do działki (§70 regulaminu ROD).

Dodatkowo wniosek o wjazd powinien być zgłoszony w Zarządzie Ogrodu z co najmniej dobowym wyprzedzeniem, telefon osoby odpowiedzialnej za otwarcie bramy głównej

P. Piotr 609-209-818.

Wielkanoc 2023

Wielkanoc 2023

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia, i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości, abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności, i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia. Dla wszystkich działkowców, ich rodzin i nie tylko !!!!  Wesołych świąt !!!!! Życzy Zarząd ROD Tulipan.

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2023

W dniu 25 marca 2023 roku w Sali Konferencyjnej Kościoła NMP MK w Zabrzu, ul. Jordana 84 „Dolny Kościół” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Tulipan. Zebranie odbyło się w II terminie o godzinie 10:30. Walne Zebranie zatwierdziło działanie Zarządu w 2022 roku i dało zgodę do dalszej pracy i realizacji przestawionych na zebraniu planów.

Walne Zebranie uchwaliło następujące opłaty w 2023 roku na rzecz ogrodu:
- koszty funkcjonowania i zarządu 92gr od metra
- opłata wodna 10 złotych
- opłata energetyczna 10 złotych
- opłata inwestycyjna 50 złotych z przeznaczeniem na wymianę instalacji wodnej ROD
-opłata na wywóz odpadów komunalnych 260 złotych.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli - w przypadku niewłaściwego segregowania odpadów komunalnych opłaty za wywóz zgodnie z informacją i fakturami z firmy FCC zostaną zwiększone.
Dodatkowo Zarząd informuje:
- Opłata członkowska wynosi 6.00 zł.
- Opłata za wykorzystaną wodę 6,62 zł. za 1 m³
- Opłata za wykorzystany prąd 0,78 zł. za 1 kw, do czasu, gdy TAURON nie zmieni ceny za KW.
Obowiązuje uchwała nr 10/2015 w sprawie opłaty za brak wodomierza o ustalonej klasie metrologicznej {antymagnetyczny o przepustowości 1m³ - równowartość 20m³ wody za dany rok kalendarzowy}

Nr  konta bankowego bez zmian 90 1750 0012 0000 0000 3272 6186, termin wnoszenia płatności opłat do 30 czerwca 2023 roku.

W każdej chwili można uzyskać wszelkich informacji w biurze ogrodu w godzinach otwarcia biura oraz na adres e-mail.

Woda

W dniu 1 kwietnia 2023 roku zostanie napełniona instalacja wodna.

(Otwarcie Wody)

Do tego czasu należy dokonać wymiany liczników wody zainstalowanych na działkach, kontroli stanu instalacji wodnej, uzupełnienia braków. Lista braków i wymiany liczników na tablicy ogłoszeń.

Gwiazdka 2022/2023

Gwiazdka 2022/2023

      W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2023 żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile w pokoju i wzajemnej bliskości. Serdeczne życzenia: Zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów dla Działkowców i ich rodzin życzy Zarząd ROD Tulipan. A choinka??? Co prawda pod śniegiem, ale Nasza, Nasza i Nasza Własna.

Droga

Droga

W końcu mamy prawdziwy dojazd i dojście do Świetlicy i Biura Ogrodu. Całość inwestycji finansuje Miasto Zabrze. W załączeniu link go galerii zdjęć.

 

https://photos.app.goo.gl/pSbuLE5wfNHKUAZQ9

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
41,495 unikalne wizyty