Przetarg fotowoltaika

TUL PAN

Rodzinny Ogród Działkowy

PZD stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "TULIPAN" Zabrze 41-813 ul.Kruczkowskiego 70 NIP:648-23-16-123

Prezes - Stanisław Trzcieliński, tel. kontakt. 509 383 642

Zabrze 08.07.2022

ZAPROSZENIE;

Do złożenia oferty na wykonanie zadania

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,08 Wp na dachu płaskim. Wielkość mocy przyłączeniowej wynosi 40kW,wielkość zabezpieczenia 631-.

Miejsce wykonania; Zabrze 41-813 ul. Niepokólczyckiego 70

W ofercie należy podać ceny netto plus VAT

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu miasta Zabrze Przy wyborze wykonawcy brane będą pod uwagę następujące kryteria; -cena

-referencje

-termin wykonania zadania

- warunki gwarancji i rękojmi

Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, regulaminem przeprowadzania konkursu, wzorem umowy, formularzem ofertowym" zainteresowani mogą się zapoznać w Biurze Ogrodu w dniach urzędowania [środa 15-18, sobota 9-13]

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem" Konkurs ofert" Do dnia 28.07.2022 na adres do korespondencji;

Trzcieliński Stanisław Zabrze 41-813 ul.Baczynskiego 3 a/15.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyn.

 

 

 

Festyn Parafialny

Witam.

Po dwuletniej przerwie w dniu 05-06-2022 roku odbył się Parafialny Festyn z okazji powołania Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Zabrzu dzielnicy Helenka na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Tulipan. Nasze spotkanie zaszczycili zaproszeni goście, Pani Prezydent miasta Zabrza P. Bożena Dziuba, poseł na sejm Tomasz Olichwer, Radna Sejmiku Marszałkowskiego P. Alina Nowak, radni miasta Zabrza, przedstawiciele Rady Dzielnicy Helenka i wielu innych gości.

Szczególne podziękowania należą się lokalnej społeczności, która bardzo licznie przybyła na festyn, aby wesprzeć szczytny cel parafii, remont dzwonnicy kościoła, aby po prostu dobrze się zabawić. Występy zaproszonych artystów pięknie bawiły mieszkańców Helenki i nie tylko, odwiedzili Nas także mieszkańcy Gliwic, Bytomia i innych. Stworzona galeria zdjęć doskonale pokazuje i oddaje atmosferę dobrej zabawy. Wystarczy załączony link otworzyć w nowej karcie, aby podziwiać samych siebie.  https://photos.app.goo.gl/twbH11boL2Cv5g4r7

Pozdrawiam.

Walne Zebranie 2022

     W dniu 30 kwietnia 2022 roku, w Sali Konferencyjnej Kościoła NMP MK w Zabrzu, ul. Jordana 84. „Dolny Kościół” Wejście od strony Carrefoura w  II-gim  terminie o godz. 1030 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. 

Walne zebranie zatwierdziło działanie Zarządu w roku 2021 i dało zgodę do dalszej pracy i realizacji przedstawionych planów na bieżący 2022 rok.                                                      

Uchwaliło stawki na rok 2022 w wysokościach:

Koszty funkcjonowania i zarządu 70gr od metra                                                                                                             Opłata wodna 11 złotych                                                                                                                                                       Opłata energetyczna 19 złotych                                                                                                                                          Opłata inwestycyjna 50 złotych z przeznaczeniem na wymianę instalacji wodnej ROD                                          Opłata na wywóz odpadów komunalnych  2000 złotych. 

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli - w przypadku niewłaściwego segregowania odpadów komunalnych opłaty za wywóz zgodnie z informacją miasta zostaną zwiększone
Dodatkowo Zarząd informuje:
- Opłata członkowska wynosi 6.00 zł.
- Opłata za wykorzystaną wodę 6,61 zł. za 1 m³
- Opłata za wykorzystany prąd 0,60 zł. za 1 kw, ale tylko do lipca 2022 r. W lipcu kończy się trzyletnia umowa o dostarczanie prądu przez TAURON, w chwili obecnej nie znamy nowych prognoz.
Obowiązuje uchwała nr 10/2015 w sprawie opłaty za brak wodomierza o ustalonej klasie metrologicznej (antymagnetyczny o przepustowości 1m³ - równowartość 20m³wody za dany rok kalendarzowy).                                                                                                                                               Dla przypomnienia podajemy nr konta bankowego 90 1750 0012 0000 0000 3272 6186          Przypominamy, każdy działkowiec ma obowiązek posiadania kompostownika na swej działce.

Ogłoszenie

Jat tak można?

Kto za to zapłaci?

Dopowiedź jest prosta - DZIAŁKOWCY !!!!!

Kontener BIO nie jest składnkcą dzrzew i gałęzi.

 

Obrazy: whatsapp_image_2022-03-06_at_084255b.jpeg

Ogłoszenie

Uwzględniając sugestię działkowców i sytuacją epidemiczną kraju PONOWNIE prosimy o wpłatę  zaliczki w poczet opłat ogrodowych w kwocie 350 złotych na konto ogrodu. Wpłaty dokonujemy na numer konta: 90 1750 0012 0000 0000 3272 6186. Ten sam co wcześniej.

Jedocześnie informuję, że w pierwszą sobotę kwietnia, tj. w dniu 02-04-2022r. dokonujemy napełnienia instalacji wodnej. Do tego czasu należy dokonać wymiany liczników wody zainstalowanych na działkach, kontroli stanu instalacji wodnej, uzupełnienia braków. Lista braków i wymiany liczników na tablicy ogłoszeń.

Koty

Koty

Z inicjatywy ROD Tulipan, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Działkowcami i  we współpracy z Szkołą Podstawową Nr 30 i 33 powstała „Kocia Wioska”. Dzieci i uczniowie, społecznie i charytatywnie budowały domki dla kotów, budki dla ptaków i nietoperzy, angażowały się w ochronę zwierząt, uczyły się przyrody i dbania o nią i o zwierzęta, które do niej należą. Wkładały swe uczucia i zaangażowanie w dbaniu o środowisko, udowodniły, że potrafią myśleć.     Niestety znalazł się „myślący inaczej”, ustawicznie niszczy dorobek dzieci, niszczy ich pracę i trud. Pewnie myśli, że Go nie znajdziemy, ale się bardzo myli. Już ramię sprawiedliwości zostało uruchomione. Zwracamy się z prośbą o pomoc w ochronie „pracy i dorobku dzieci”. Ktoś zniszczył kilka desek, ale przede wszystkim zniszczył marzenia dzieci i ich patrzenie na świat. Prosimy osoby spacerujące po naszym ogrodzie, a widzące wandalizm o zgłaszanie do Zarządu wszelkich uwag. „Wdzięczność” dzieci będzie nie oceniona. Ktoś powiedział „dobro wraca podwójnie” a „zło” prędzej czy później upomni się o swoją zapłatę.

Pozdrawiam Zarząd.

Gwiazdka 2021

Gwiazdka 2021

Gwiazdka 2021/2022 rok

    Z okazji zbliżajacych się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2022 zarząd ROD Tulipan składa wszystkim użytkownikom działek i ich rodziną moc serdecznych życzeń, zdrowia i pomyśloności, spełnienia marzeń, tych dużych i tych malutkich. Życzymy dużo słońca i dużo deszczu, tak, aby korzystanie z łona natury było zawsze miłe i przyjemne, a natura odpłaciła wszystkim wysokim urodzajem. Życzymy wytrwałości w pokonywaniu ustawicznych trudności, tych małych i tych dużych, oby koronawirus mijał bokiem Helenkę i jej okolice.

Wygenerowano w sekund: 0.01
22,886 unikalne wizyty